Informatyczna

informatyczna

PRACOWNIA INFORMATYCZNA wyposażona jest niezbędny sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne (skaner- drukarka), aparat cyfrowy  oraz łącze internetowe, które są do dyspozycji uczestników.

Dzięki zajęciom uczestnicy kształtują spostrzegawczość, wyobraźnię, sprawność manualną, koncentrację, umiejętność logicznego myślenia, rozwijają refleks, sprawność w posługiwaniu się myszką, klawiaturą oraz umiejętność spędzania czasu wolnego.

Działalność pracowni ściśle współpracuje z pozostałymi pracowniami, tematyka zajęć dostosowana jest do aktualnych potrzeb np. tworzenie zaproszeń, ulotek, gazetki, wyszukiwanie informacji na zajęcia, aktualizowanie strony www naszego domu.