Pracownie

pracownie

Do podstawowych zadań Domu należy podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia uczestników, integracji z lokalnym środowiskiem, organizowanie terapii oraz zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej, rozwijających zdolności i zainteresowania.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach prowadzonych w czterech pracowniach: manualnej, kulinarnej, informatycznej i muzycznej, które prowadzą wykwalifikowani instruktorzy terapii zajęciowej.  Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapie ruchowa, treningi: umiejętności spędzania wolnego czasu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Dodatkowo proponujemy, arteterapię, zajęcia sportowe, turystykę pieszą i rowerową oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej, bardzo ważnym elementem jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką . Dom realizuje to zadanie poprzez organizowanie wycieczek, wyjścia do muzeów, teatrów, galerii, bibliotek itp.

Po kliknięciu na zamieszczone poniżej  zdjęcie przejdziesz do opisu pracowni.

muzyczna

manualna

 

 

 

 

 

kulinarna 2

informatyczna