Pracownicy

Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie:

 1. p. o. Kierownika – Joanna Kawińska
 2. Główny księgowy – Ewa Błesińska
 3. Specjalista ds. personalnych – Małgorzata Miziołek
 4. Pracownik socjalny – Sebastian Wójcik
 5. Psycholog – Monika Sowińska
 6. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni informatycznej –
 7. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni kulinarnej –
 8. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni manualnej – Joanna Kawińska
 9. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni muzycznej – Joanna Nowak
 10. Opiekun osoby niepełnosprawnej – Halina Syta
 11. Konserwator/kierowca – Gabriel Mirosz
 12. Sprzątaczka – Małgorzata Fołtyn