Pracownicy

Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie:

  1. Kierownik – Dariusz Religa
  2. Główny księgowy – Ewa Błesińska
  3. Specjalista ds. personalnych – Małgorzata Miziołek
  4. Starszy pracownik socjalny – Iwona Drab
  5. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni informatycznej – Aneta Matysiak
  6. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni kulinarnej – Teresa Prasek
  7. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni manualnej
  8. Instruktor terapii zajęciowej w pracowni muzycznej – Joanna Nowak
  9. Konserwator/kierowca – Gabriel Mirosz
  10. Sprzątaczka – Małgorzata Fołtyn