Warunki przyjęć

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej  właściwym ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie.
  2. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa.
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego.
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada).

MGOPS w Białobrzegach, ul. Reymonta 11 tel. 486132755
MGOPS w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75 tel. 486157028
GOPS Stromiec ul. Piaski 4 tel. 486191338
GOPS Stara Błotnica tel. 483857895
GOPS Promna tel. 486151003
GOPS Radzanów tel. 486136362

Skierowanie do Domu następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, ul. Krakowska 28, tel. 483600224.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej Placówki lub prosimy o kontakt  telefoniczny.

Podanie o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie

Zaświadczenie lekarza rodzinnego

Zaświadczenie lekarza specjalisty